top of page
Tango.jpg

על הסרט

Art: Horacio Cardo

 

האם זיגמונד פרויד היה הגאון המהפכני ששינה את עצם צורת החשיבה שלנו או שהוא היה שרלטן חמדן שגנב תיאוריות מאחרים?

מומחים ידועים, אנימטורים, אמני קומיקס ומוזיקאים משקפים ב"מת ובועט" את השפעת המחשבה הפרוידיאנית בתרבות שלנו. בזמנו, לא היו חסרים קולות שיצאו ופעלו נגד התיאוריה, בתוך ומחוץ לממסד הפסיכואנליטי. למרות זאת התיאוריה הפרוידיאנית התבססה בתרבות המערבית באופן שאינו ניתן להכחשה: האיד, האגו והסופר אגו, אסוציאציה חופשית, לא מודע, פליטת הפה הפרוידיאנית; אין שום תחום בעולם הרעיונות, בריאות-הנפש או האמנויות שלא נוגע במושג פרוידיאני כלשהו.

"מת ובועט" מטפל במה שברור, במה שמעורפל ובמה שנתון במחלוקת בנוגע לאדם שמאחורי הרעיונות הפרוידיאניים.

בעולם של פוסט-אמת ומציאות-אלטרנטיבית, כאשר טיעונים ראויים נענים בקלישאות מעיקות וכאשר תיאוריות מבוססות נענות בציניות מתנשאת, הרעיונות הפרוידיאניים עדיין בועטים ונותנים עבודה.

bottom of page