top of page
Search

זֵכֶר עמלק וטעם החזיר: האנטומיה של השנאה המטפיזית חלק אחרון: ביבליוגרפיה
אבשלום אליצור

טיוטה מורחבת (יולי 2010). שיירר, ו. ל. (1985) עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי. תל-אביב: שוקן.

. פלמינג, ג'. (1987) היטלר ו"הפתרון הסופי." ירושלים: יד ושם.

. קרשו, א. (2003-2005) היטלר. א: היבריס: 1889-1936. ב: נמסיס: 1936-1945. תל-אביב: עם עובד.

. פסט, י. (1986) היטלר: דיוקנו של לא-איש. ירושלים: כתר.

. פרידלנדר, ש. (1997) גרמניה הנאצית והיהודים. תל-אביב: עם עובד.

. ג'ורדאנו, ר. (1991) אילו ניצח היטלר במלחמה. תל-אביב: מטר.

. נוימן, ב. (2002) ראיית העולם הנאצית: מרחב-גוף-שפה. חיפה ותל-אביב: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/מעריב.

. ראושנינג, ה. (1941) שיחות עם היטלר. תל-אביב: מסדה ומוסד ביאליק.

. הלל, מ. (1978) ילדי הס.ס.: "בשם הגזע." ירושלים: משכל.

. פסט, י. (2006) בתוך הבונקר של היטלר. תל-אביב: אחוזת-בית.

. גולדהגן, ד. י. (1998) תליינים מרצון בשירות היטלר: גרמנים רגילים והשואה. תל-אביב: ידיעות אחרונות.

. אליצור, א., ועומר, ח. (1999) מה תאמר לאדם שעל הגג? הצעה לטקסט למניעת התאבדות בזמן אמת. נפש, א: 11-19.

. פרויד, ז. (1933/1968) מלחמה למה? מתוך: מסות נבחרות, כרך ה'. תל-אביב: דביר, ע' 7-18.

. נוי, פ. (2006) הפסיכואנליזה אחרי פרויד. תל-אביב: מודן.

. Dever, W. G. (2005) Did God Have a Wife? Archaeology and Folk Religion in Ancient Israel. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans.

. אליצור, א. (2004) על שמונה הבלים פוסט-מודרניסטיים. http://www.a-c-elitzur.co.il/site/siteArticle.asp?ar=27

. אליצור, א. (2004) על תלאותיו של שם האב: עיון ביקורתי בתיאוריה של לקאן. נפש: רבעון לפסיכולוגיה, לטיפול, לטיפוח רגשי ולחינוך יצירתי, 15-16: 10-29.

. אורון, י. (2006) ג'נוסייד, מחשבות על הבלתי-נתפס: היבטים תיאורטיים בחקר רצח-עם. תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

. ליבס, י. (תשנ"ד) אהבת האל וקנאתו. דימוי 7: 30-36.

. זולדן, י. (תשנ"ח) שלוש מצוות – מלך, עמלק ובית הבחירה. שמעתין, 132: 105-124.

. אהרן הלוי מברצלונה (1953) ספר החינוך: על תרי"ג מצוות. ירושלים: אשכול.

. אושפיזאי, ד. (תשנ"ז) חג הפורים – המן ועמלק עפ"י מקורות מקראיים ומדרשיים. מחקרי חג, 8: 49-59.

. אליצור, י. (1962) מלחמת שאול בעמלק ומקומה בהגות הנבואית. אל העין, י"ג. http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/shmua15eli-1.htm

. סיידלר, מ. (1998) "אותו ואת בנו" ובעיית טעמי המצוות. דף שבועי מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות, 235, http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/emor/sai.html.

. ליבוביץ, י. (1975) יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל. תל-אביב: שוקן.

. שגיא, א. (1998) יהדות: בין דת למוסר. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

גרינץ, י. (1969) מוצאי דורות. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

. אליצור, י. (תשנ"ב) הנער המגיד ומשפטו בצקלג. עיונים בספר שמואל, דברי חוג העיון בתנ"ך

בבית ראש הממשלה דוד בן גוריון תשכ"ב, א'. http://www.daat.co.il/daat/tanach/rishonim/hanaar-2.htm

. קנוהל, י. (2008) מאין באנו: הצופן הגנטי של התנ"ך. תל-אביב: דביר.

. גרנות, מ. (1986) התנ"ך – כף החובה. תל-אביב: תמוז.

. אליצור, א. (2000) מבשרי אחזה אלוה: התבוננויות פסיכודינמיות בחוויית ההתגלות ובאמונה הדתית. א': אבל לא-תקין ומנגנוני הגנה. שיחות, י"ד: 122-134. מהדורה מורחבת: http://www.a-c-elitzur.co.il/site/siteArticle.asp?ar=123

Jung, C. G. (1952) Symbols of Transformation. New York: Bollingen Foundation.

קורמן, א. (תשל"ז) פרשת עמלק. שמעתין, 50: 55-76

פסט, י. (1987) פני הרייך השלישי. תל-אביב: משרד הביטחון.

תנא דבי אליהו. זולקוה: תקס"א.

שניאורסאהן, מ.מ. (תרע"א/1993) דרך מצוותיך. ברוקלין: קה"ת – קרני הוד תורה.

אלבוים, ע. (תשמ"ג) רבי אלעזר המודעי ורבי יהושע על פרשת עמלק. מתוך מחקרים באגדה ובפולקלור היהודי. עורכים י. בן-עמי וי. דן. ירושלים: מאגנס. עמ' צ"ט-קט"ז.

הורוביץ, א. (1999) מדורו של משה עד דורו של משיח: היהודים מול "עמלק" וגלגוליו. ציון, 64: 425-454.

לוביץ, ר. (תשנ"ז) מחיית עמלק – פרשנות, חינוך ומוסר. שמעתין, 129-130: 134-148.

עמיר, ד. (2000) עמלק כמשל. מקום למחשבה – בשער, 9: 16-18.

תשבי, י. ולחובר, פ. (1950-1976) משנת הזוהר. כרכים א'-ב'. ירושלים: מוסד ביאליק.

הס, י. (תש"ן) אמונות. ירושלים: תחיית ישראל.

בולס, כ. (2000) צלו של האובייקט: פסיכואנליזה של הידוע שלא נחשב. תל-אביב: דביר.

Tebes, J. M. (2006) “You shall not abhor an Edomite, for he is your brother”: The tradition of Esau and the Edomite genealogies from an anthropological perspective. Journal of Hebrew Scriptures 6(6), 1-30.

דגני, ש. (תשס"ד) האם אבד זכרו של עמלק? המעין ב, http://daat.ac.il/DAAT/kitveyet/hamaayan/haim-2.htm

Freud, S. (1911) Psycho-analytic notes on an autobiographical account of a case of paranoia (dementia paranoides). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, 12: 1-82. London: Hogarth Press.

פרויד, א. (1977) האני ומנגנוני ההגנה. תל-אביב: דביר.

פרידמן, א. (2008) האשכנזים הראשונים - תולדות היהודים באירופה הצפונית מראשית התיישבותם עד פרעות תתנ"ו. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

איש שלום, מ. (1902) סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא המובאים בשם תנא דבי אליהו. על-פי כתב-יד רומי משנת תתל"ג. וינה: אחיאסף

אלון, ע., עורך (1988) החי והצומח של ארץ ישראל. תל-אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור.

פינקלשטיין, י. וסילברמן, נ. א. (2003) ראשית ישראל: ארכיאולוגיה, מקרא וזיכרון היסטורי. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.

. מקבים א-ב. תרגום ופירוש: דניאל שוורץ. ירושלים: 2005.

ר' משה בן מימון (---) פרקי משה בחכמת הרפואה. (לבוב, 1884, וינה, 1888). ירושלים: מוסד הרב קוק.

לוינגר, י. (תשמ"ג) המאכלות האסורות וטעמיהן לפי הרמב"ם. מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ב, ד, 515-528.

סרי, י. (תשס"ב) "ואת החזיר..." דף שבועי מס' 465 של המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן, http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/reeh/zar.html#21.

ר' משה בן מימון (1977) מורה הנבוכים. ירושלים: מוסד הרב קוק.

הריס, מ. (1987) פרות קדושות וחזירים משוקצים: חידות של מזון ותרבות. תל-אביב: מסדה.

דגלס, מ. (2004) טוהר וסכנה. ניתוח של המושגים זיהום וטאבו. תל-אביב: רסלינג.

ויניקוט, ד. ו. (1999) הילדה פיגי. תל-אביב: דביר.

לורנץ, ק. (1974) איש איש וכלבו. תל-אביב: הדר.

גולד, ס. ג'. (1994) הידד לברונטוזאורוס. תל-אביב: דביר

האנציקלופדיה העברית, "חזירים." תל-אביב: מסדה.

שטיינזלץ, ע. (תשכ"ז) "עתיד הקב"ה להחזירו", תרביץ, ל"ו: 297-298.

קרלינסקי, ח. (תשל"ב) החזיר ו"היתרו" לעתיד לבא. שנה בשנה, ספר שנה תשל"ב, 243-254.

חימנז, ח. ר. (??19) פלטרו ואני. תל-אביב: עם עובד.

לורנץ, ק. (1969) הרע לכאורה: על התוקפנות בטבע. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

Nisbett, A. (1976) Konrad Lorenz. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

מילר-היל, ב. (1994) מדע קטלן: בידולם של יהודים, צוענים וחולי-נפש. ירושלים: מאגנס.

Elitzur, A. C. (2004) On transgression: Some unknown aspects of Konrad Lorenz’s Nazi past. A preprint.

ליקי, ר. (1998) מוצא האנושות. תל-אביב: הד ארצי.

פרויד, ז. (2000) התרבות והדת. תל-אביב: ספריית פועלים.

ביאל, ד. (1992) ארוס והיהודים. תל-אביב: עם עובד.

לוינגר, א. (2003) רפואה והלכה בהבנתו של הרמב"ם ב"יד החזקה." אסיא, עא-עב: 79-86.

אחיטוב, י. (1999) צניעות בין מיתוס לאתוס. מתוך: מתוך עין טובה: דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל. עורכים י. אחיטוב, נ. אילן, מ. בן-ששון, ג. זיוון וא. שגיא. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד. עמ' 224-263.

ורבלובסקי, ר. י. צ. (1996) ר' יוסף קארו: בעל הלכה ומקובל. ירושלים: מאגנס.

פכטר, ש. (2007) שמירת הברית: לתולדותיו של איסור זרע לבטלה. עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים,

. Stengers, J., and Van Neck, A. (2001) Masturbation: The History of a Great Terror. New York: Palgrave.

Darby, R. (2003) The masturbation taboo and the rise of routine male circumcision: A review of the historiography. Journal Of Social History, 27, 737-757.

Heynick, For (2002) Jews and Medicine: An Epic Saga. Hoboken, NJ: Ktav,

שטינברג, א. (2007) זרע והשחתת זרע. מתוך האנציקלופדיה ההלכתית-רפואית. ירושלים: מכון שלזינגר.

ביאל, ד. (1992) ארוס והיהודים. תל-אביב: עם עובד.

בשביס-זינגר (2005) העבד. תל-אביב: עם עובד.

עמנואל, י. (1996) תשע מאות שנה למסעי הצלב. המעיין, ניסן תשנ"ו.

ר' משה בין מימון (דפוס ליפסיא, 1860) מאמר קידוש השם. http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/mekorot/kidush-2.htm

גולדין, ש. (2002) עלמות אהבוך, על-מות אהבוך. תל-אביב: זמורה ביתן.

יובל

דוקינס, ר. (1991) הגן האנוכיי. תל-אביב: דביר.

דוקינס, ר. (2008) יש אלוהים? האשליה הגדולה של הדת. תל-אביב: ידיעות אחרונות.

אֵלון, א. (2005) בא אל הקודש. תל-אביב: ידיעות אחרונות.

Warren, J.I., Hazelwood, R.R., & Dietz, P.E. (1996) The sexually sadistic serial killer. Journal of Forensic Science, 41, 170-974.

Hazelwood R, Dietz PE and Warren JL (1995) The criminal sexual sadist, in Hazelwood, R and Burgess, AW (eds) Practical Aspects of Rape Investigation. pp. 463-475. Boca Raton, CRC Press

Langevin, R. (1991) The sex killer. In Burgess, A. [Ed.] Rape and Sexual Assault. Vol III. New York: Garland. pp. 258-273

Ressler, R. K., & Shachtman, T. (1992) Whoever Fights Monsters. New York: St. Martin.

Kallian, M., Bar-El, Y. C., Durst, R., & Witztum, E. (1996) Jacob – the case of a serial killer. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 33, 221-227.

Johnson, B. R., & Becker, J. V. (1997) Natural born Killers? The development of the sexually sadistic serial killer. Journal of the American Academy of Psychiatry and Law, 25, 335-348.

LaBrode, R. T. (2007) Etiology of the Psychopathic Serial Killer: An Analysis of Antisocial Personality Disorder, Psychopathy, and Serial Killer Personality and Crime Scene Characteristics. Brief Treatment and Crisis Intervention 7:151-160.

Pincus, J. H. (2001) Base Instincts: What Makes Killers Kill? New York: W.W. Norton & Company.

Lewis, D. O. (1998) Guilty by Reason of Insanity: A Psychiatrist Explores the Minds of Killers. New York: Balantine Publishing

Post, J. M., and Baram, A (2002). Saddam is Iraq: Iraq is Saddam. Maxwell Air Force Base, Ala.: Air Univ. Press.

Bychowsky. G. (1971) Joseph V. Stalin: Paranoia and the dictatorship of the proletariat. In Wolman. B. B. [Ed.] The Psychoanalytic Interpretation of History. New York: Basic Books. pp. 115-149.


פרוץ, מ. (1997) המאניה, האמוניה, והאירוניה. גליליאו, כתב-עת למדע ומחשבה, 20: 46-52 ,64.

בורשטיין, ז'. ז'. (2004) הפסיכואנליזה של הנאציזם: מסה על הרס הציביליזציה. תל-אביב: רסלינג.


Langer, W. G. (1972) The Mind of Adolph Hitler. New York: Basic Books.


Victor, G. (1999) Hitler: The Pathology of Evil. Dulles, VA: Brasseys.

Miller, A. (1990) For Your Own Good : Hidden Cruelty in Child-Rearing and the Roots of Violence. New York: Farrar, Straus & Giroux.

ג'ונסון, פ. (1996) אינטלקטואלים. תל-אביב: דביר.

לוי, ע. (1997) רודפי משפט. ההגשמה הסמלית: משפטים בפאראנויה. ירושלים: כתר.

רוזנבאום, ר. (1999) היטלר: מסע אל שורשי הרוע. תל-אביב: מטר.

שכטר, ר. (1990) השורשים התיאולוגיים של הרייך השלישי. תל-אביב: האוניברסיטה המשודרת.

ליבוביץ', י. () אמונה,

אליצור

פרויד, ז. (1921/1968) פסיכולוגיה של ההמון ואנאליזה של האני. כתבי זיגמונד פרויד, כרך ה: ע' 19-77. תל-אביב: דביר.

קליין, מ. (2002) כתבים נבחרים. תל-אביב: תולעת ספרים.

סימינגטון, ג'. ונ. (2000) החשיבה הקלינית של וילפרד ביון. תל-אביב: תולעת ספרים.

אוגדן, ת. (2001) הקצה הפרימיטיבי של החוויה. תל-אביב: עם עובד.

קוהוט, ה. (2000) מבחר טקסטים. מתוך: אופנהיימר, א., היינץ קוהוט. תל-אביב: תולעת ספרים.

פרידלנדר, ש. (1985) קיטש ומוות: על השתקפויות הנאציזם. ירושלים: כתר.

http://www.holocaust-history.org/himmler-poznan/

אליצור, א. (2002) מהטמה יש רק אחד. Y-net (ידיעות אחרונות), 17 בנובמבר, שלושים לרצח רחבעם זאבי. http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-1447-1322728,FF.htmlמפתח

מפתח?! תגיד אתה לא מזרע עמלק במקרה? למה צריך לעשות לך גם אינדקס? אנחנו בעידן המחשב. פשוט תלחץ Control F ותכניס את המילה המבוקשת, נודניק.3 views0 comments

Recent Posts

See All

What Would Freud Say About That? Consumerism

Sigmund Freud's theories have had a profound impact on our understanding of human behavior and motivation, and this includes our relationship with consumerism. Freud's work on the psyche and the role

Relationship between Freud and culture

One of the central themes of the film is the relationship between Freud and culture. Freud's ideas about the role of the unconscious in shaping human behavior and the ways in which society shapes the

Freud's significant impact on culture and society

Sigmund Freud's psychoanalysis has had a significant impact on culture and society, both in the past and in the present. One of the most notable areas in which psychoanalysis has had an impact is in t

Comentarios


bottom of page