Search

זֵכֶר עמלק וטעם החזיר: האנטומיה של השנאה המטפיזית חלק אחרון: ביבליוגרפיה
אבשלום אליצור

טיוטה מורחבת (יולי 2010). שיירר, ו. ל. (1985) עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי. תל-אביב: שוקן.

. פלמינג, ג'. (1987) היטלר ו"הפתרון הסופי." ירושלים: יד ושם.

. קרשו, א. (2003-2005) היטלר. א: היבריס: 1889-1936. ב: נמסיס: 1936-1945. תל-אביב: עם עובד.

. פסט, י. (1986) היטלר: דיוקנו של לא-איש. ירושלים: כתר.

. פרידלנדר, ש. (1997) גרמניה הנאצית והיהודים. תל-אביב: עם עובד.

. ג'ורדאנו, ר. (1991) אילו ניצח היטלר במלחמה. תל-אביב: מטר.

. נוימן, ב. (2002) ראיית העולם הנאצית: מרחב-גוף-שפה. חיפה ותל-אביב: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/מעריב.

. ראושנינג, ה. (1941) שיחות עם היטלר. תל-אביב: מסדה ומוסד ביאליק.

. הלל, מ. (1978) ילדי הס.ס.: "בשם הגזע." ירושלים: משכל.

. פסט, י. (2006) בתוך הבונקר של היטלר. תל-אביב: אחוזת-בית.

. גולדהגן, ד. י. (1998) תליינים מרצון בשירות היטלר: גרמנים רגילים והשואה. תל-אביב: ידיעות אחרונות.

. אליצור, א., ועומר, ח. (1999) מה תאמר לאדם שעל הגג? הצעה לטקסט למניעת התאבדות בזמן אמת. נפש, א: 11-19.

. פרויד, ז. (1933/1968) מלחמה למה? מתוך: מסות נבחרות, כרך ה'. תל-אביב: דביר, ע' 7-18.

. נוי, פ. (2006) הפסיכואנליזה אחרי פרויד. תל-אביב: מודן.

. Dever, W. G. (2005) Did God Have a Wife? Archaeology and Folk Religion in Ancient Israel. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans.

. אליצור, א. (2004) על שמונה הבלים פוסט-מודרניסטיים. http://www.a-c-elitzur.co.il/site/siteArticle.asp?ar=27

. אליצור, א. (2004) על תלאותיו של שם האב: עיון ביקורתי בתיאוריה של לקאן. נפש: רבעון לפסיכולוגיה, לטיפול, לטיפוח רגשי ולחינוך יצירתי, 15-16: 10-29.

. אורון, י. (2006) ג'נוסייד, מחשבות על הבלתי-נתפס: היבטים תיאורטיים בחקר רצח-עם. תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

. ליבס, י. (תשנ"ד) אהבת האל וקנאתו. דימוי 7: 30-36.

. זולדן, י. (תשנ"ח) שלוש מצוות – מלך, עמלק ובית הבחירה. שמעתין, 132: 105-124.

. אהרן הלוי מברצלונה (1953) ספר החינוך: על תרי"ג מצוות. ירושלים: אשכול.

. אושפיזאי, ד. (תשנ"ז) חג הפורים – המן ועמלק עפ"י מקורות מקראיים ומדרשיים. מחקרי חג, 8: 49-59.

. אליצור, י. (1962) מלחמת שאול בעמלק ומקומה בהגות הנבואית. אל העין, י"ג. http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/shmua15eli-1.htm

. סיידלר, מ. (1998) "אותו ואת בנו" ובעיית טעמי המצוות. דף שבועי מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות, 235, http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/emor/sai.html.

. ליבוביץ, י. (1975) יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל. תל-אביב: שוקן.

. שגיא, א. (1998) יהדות: בין דת למוסר. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

גרינץ, י. (1969) מוצאי דורות. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

. אליצור, י. (תשנ"ב) הנער המגיד ומשפטו בצקלג. עיונים בספר שמואל, דברי חוג העיון בתנ"ך

בבית ראש הממשלה דוד בן גוריון תשכ"ב, א'. http://www.daat.co.il/daat/tanach/rishonim/hanaar-2.htm

. קנוהל, י. (2008) מאין באנו: הצופן הגנטי של התנ"ך. תל-אביב: דביר.

. גרנות, מ. (1986) התנ"ך – כף החובה. תל-אביב: תמוז.

. אליצור, א. (2000) מבשרי אחזה אלוה: התבוננויות פסיכודינמיות בחוויית ההתגלות ובאמונה הדתית. א': אבל לא-תקין ומנגנוני הגנה. שיחות, י"ד: 122-134. מהדורה מורחבת: http://www.a-c-elitzur.co.il/site/siteArticle.asp?ar=123

Jung, C. G. (1952) Symbols of Transformation. New York: Bollingen Foundation.

קורמן, א. (תשל"ז) פרשת עמלק. שמעתין, 50: 55-76

פסט, י. (1987) פני הרייך השלישי. תל-אביב: משרד הביטחון.

תנא דבי אליהו. זולקוה: תקס"א.

שניאורסאהן, מ.מ. (תרע"א/1993) דרך מצוותיך. ברוקלין: קה"ת – קרני הוד תורה.

אלבוים, ע. (תשמ"ג) רבי אלעזר המודעי ורבי יהושע על פרשת עמלק. מתוך מחקרים באגדה ובפולקלור היהודי. עורכים י. בן-עמי וי. דן. ירושלים: מאגנס. עמ' צ"ט-קט"ז.

הורוביץ, א. (1999) מדורו של משה עד דורו של משיח: היהודים מול "עמלק" וגלגוליו. ציון, 64: 425-454.

לוביץ, ר. (תשנ"ז) מחיית עמלק – פרשנות, חינוך ומוסר. שמעתין, 129-130: 134-148.

עמיר, ד. (2000) עמלק כמשל. מקום למחשבה – בשער, 9: 16-18.

תשבי, י. ולחובר, פ. (1950-1976) משנת הזוהר. כרכים א'-ב'. ירושלים: מוסד ביאליק.

הס, י. (תש"ן) אמונות. ירושלים: תחיית ישראל.

בולס, כ. (2000) צלו של האובייקט: פסיכואנליזה של הידוע שלא נחשב. תל-אביב: דביר.

Tebes, J. M. (2006) “You shall not abhor an Edomite, for he is your brother”: The tradition of Esau and the Edomite genealogies from an anthropological perspective. Journal of Hebrew Scriptures 6(6), 1-30.

דגני, ש. (תשס"ד) האם אבד זכרו של עמלק? המעין ב, http://daat.ac.il/DAAT/kitveyet/hamaayan/haim-2.htm

Freud, S. (1911) Psycho-analytic notes on an autobiographical account of a case of paranoia (dementia paranoides). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, 12: 1-82. London: Hogarth Press.

פרויד, א. (1977) האני ומנגנוני ההגנה. תל-אביב: דביר.

פרידמן, א. (2008) האשכנזים הראשונים - תולדות היהודים באירופה הצפונית מראשית התיישבותם עד פרעות תתנ"ו. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

איש שלום, מ. (1902) סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא המובאים בשם תנא דבי אליהו. על-פי כתב-יד רומי משנת תתל"ג. וינה: אחיאסף

אלון, ע., עורך (1988) החי והצומח של ארץ ישראל. תל-אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור.

פינקלשטיין, י. וסילברמן, נ. א. (2003) ראשית ישראל: ארכיאולוגיה, מקרא וזיכרון היסטורי. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.

. מקבים א-ב. תרגום ופירוש: דניאל שוורץ. ירושלים: 2005.

ר' משה בן מימון (---) פרקי משה בחכמת הרפואה. (לבוב, 1884, וינה, 1888). ירושלים: מוסד הרב קוק.

לוינגר, י. (תשמ"ג) המאכלות האסורות וטעמיהן לפי הרמב"ם. מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ב, ד, 515-528.

סרי, י. (תשס"ב) "ואת החזיר..." דף שבועי מס' 465 של המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן, http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/reeh/zar.html#21.

ר' משה בן מימון (1977) מורה הנבוכים. ירושלים: מוסד הרב קוק.

הריס, מ. (1987) פרות קדושות וחזירים משוקצים: חידות של מזון ותרבות. תל-אביב: מסדה.

דגלס, מ. (2004) טוהר וסכנה. ניתוח של המושגים זיהום וטאבו. תל-אביב: רסלינג.

ויניקוט, ד. ו. (1999) הילדה פיגי. תל-אביב: דביר.

לורנץ, ק. (1974) איש איש וכלבו. תל-אביב: הדר.

גולד, ס. ג'. (1994) הידד לברונטוזאורוס. תל-אביב: דביר

האנציקלופדיה העברית, "חזירים." תל-אביב: מסדה.

שטיינזלץ, ע. (תשכ"ז) "עתיד הקב"ה להחזירו", תרביץ, ל"ו: 297-298.

קרלינסקי, ח. (תשל"ב) החזיר ו"היתרו" לעתיד לבא. שנה בשנה, ספר שנה תשל"ב, 243-254.

חימנז, ח. ר. (??19) פלטרו ואני. תל-אביב: עם עובד.

לורנץ, ק. (1969) הרע לכאורה: על התוקפנות בטבע. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

Nisbett, A. (1976) Konrad Lorenz. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

מילר-היל, ב. (1994) מדע קטלן: בידולם של יהודים, צוענים וחולי-נפש. ירושלים: מאגנס.

Elitzur, A. C. (2004) On transgression: Some unknown aspects of Konrad Lorenz’s Nazi past. A preprint.

ליקי, ר. (1998) מוצא האנושות. תל-אביב: הד ארצי.

פרויד, ז. (2000) התרבות והדת. תל-אביב: ספריית פועלים.

ביאל, ד. (1992) ארוס והיהודים. תל-אביב: עם עובד.

לוינגר, א. (2003) רפואה והלכה בהבנתו של הרמב"ם ב"יד החזקה." אסיא, עא-עב: 79-86.

אחיטוב, י. (1999) צניעות בין מיתוס לאתוס. מתוך: מתוך עין טובה: דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל. עורכים י. אחיטוב, נ. אילן, מ. בן-ששון, ג. זיוון וא. שגיא. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד. עמ' 224-263.

ורבלובסקי, ר. י. צ. (1996) ר' יוסף קארו: בעל הלכה ומקובל. ירושלים: מאגנס.

פכטר, ש. (2007) שמירת הברית: לתולדותיו של איסור זרע לבטלה. עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים,

. Stengers, J., and Van Neck, A. (2001) Masturbation: The History of a Great Terror. New York: Palgrave.

Darby, R. (2003) The masturbation taboo and the rise of routine male circumcision: A review of the historiography. Journal Of Social History, 27, 737-757.

Heynick, For (2002) Jews and Medicine: An Epic Saga. Hoboken, NJ: Ktav,

שטינברג, א. (2007) זרע והשחתת זרע. מתוך האנציקלופדיה ההלכתית-רפואית. ירושלים: מכון שלזינגר.

ביאל, ד. (1992) ארוס והיהודים. תל-אביב: עם עובד.

בשביס-זינגר (2005) העבד. תל-אביב: עם עובד.

עמנואל, י. (1996) תשע מאות שנה למסעי הצלב. המעיין, ניסן תשנ"ו.

ר' משה בין מימון (דפוס ליפסיא, 1860) מאמר קידוש השם. http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/mekorot/kidush-2.htm

גולדין, ש. (2002) עלמות אהבוך, על-מות אהבוך. תל-אביב: זמורה ביתן.

יובל

דוקינס, ר. (1991) הגן האנוכיי. תל-אביב: דביר.

דוקינס, ר. (2008) יש אלוהים? האשליה הגדולה של הדת. תל-אביב: ידיעות אחרונות.

אֵלון, א. (2005) בא אל הקודש. תל-אביב: ידיעות אחרונות.

Warren, J.I., Hazelwood, R.R., & Dietz, P.E. (1996) The sexually sadistic serial killer. Journal of Forensic Science, 41, 170-974.

Hazelwood R, Dietz PE and Warren JL (1995) The criminal sexual sadist, in Hazelwood, R and Burgess, AW (eds) Practical Aspects of Rape Investigation. pp. 463-475. Boca Raton, CRC Press

Langevin, R. (1991) The sex killer. In Burgess, A. [Ed.] Rape and Sexual Assault. Vol III. New York: Garland. pp. 258-273

Ressler, R. K., & Shachtman, T. (1992) Whoever Fights Monsters. New York: St. Martin.

Kallian, M., Bar-El, Y. C., Durst, R., & Witztum, E. (1996) Jacob – the case of a serial killer. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 33, 221-227.

Johnson, B. R., & Becker, J. V. (1997) Natural born Killers? The development of the sexually sadistic serial killer. Journal of the American Academy of Psychiatry and Law, 25, 335-348.

LaBrode, R. T. (2007) Etiology of the Psychopathic Serial Killer: An Analysis of Antisocial Personality Disorder, Psychopathy, and Serial Killer Personality and Crime Scene Characteristics. Brief Treatment and Crisis Intervention 7:151-160.

Pincus, J. H. (2001) Base Instincts: What Makes Killers Kill? New York: W.W. Norton & Company.

Lewis, D. O. (1998) Guilty by Reason of Insanity: A Psychiatrist Explores the Minds of Killers. New York: Balantine Publishing

Post, J. M., and Baram, A (2002). Saddam is Iraq: Iraq is Saddam. Maxwell Air Force Base, Ala.: Air Univ. Press.

Bychowsky. G. (1971) Joseph V. Stalin: Paranoia and the dictatorship of the proletariat. In Wolman. B. B. [Ed.] The Psychoanalytic Interpretation of History. New York: Basic Books. pp. 115-149.


פרוץ, מ. (1997) המאניה, האמוניה, והאירוניה. גליליאו, כתב-עת למדע ומחשבה, 20: 46-52 ,64.

בורשטיין, ז'. ז'. (2004) הפסיכואנליזה של הנאציזם: מסה על הרס הציביליזציה. תל-אביב: רסלינג.


Langer, W. G. (1972) The Mind of Adolph Hitler. New York: Basic Books.


Victor, G. (1999) Hitler: The Pathology of Evil. Dulles, VA: Brasseys.

Miller, A. (1990) For Your Own Good : Hidden Cruelty in Child-Rearing and the Roots of Violence. New York: Farrar, Straus & Giroux.

ג'ונסון, פ. (1996) אינטלקטואלים. תל-אביב: דביר.

לוי, ע. (1997) רודפי משפט. ההגשמה הסמלית: משפטים בפאראנויה. ירושלים: כתר.

רוזנבאום, ר. (1999) היטלר: מסע אל שורשי הרוע. תל-אביב: מטר.

שכטר, ר. (1990) השורשים התיאולוגיים של הרייך השלישי. תל-אביב: האוניברסיטה המשודרת.

ליבוביץ', י. () אמונה,

אליצור

פרויד, ז. (1921/1968) פסיכולוגיה של ההמון ואנאליזה של האני. כתבי זיגמונד פרויד, כרך ה: ע' 19-77. תל-אביב: דביר.

קליין, מ. (2002) כתבים נבחרים. תל-אביב: תולעת ספרים.

סימינגטון, ג'. ונ. (2000) החשיבה הקלינית של וילפרד ביון. תל-אביב: תולעת ספרים.

אוגדן, ת. (2001) הקצה הפרימיטיבי של החוויה. תל-אביב: עם עובד.

קוהוט, ה. (2000) מבחר טקסטים. מתוך: אופנהיימר, א., היינץ קוהוט. תל-אביב: תולעת ספרים.

פרידלנדר, ש. (1985) קיטש ומוות: על השתקפויות הנאציזם. ירושלים: כתר.

http://www.holocaust-history.org/himmler-poznan/

אליצור, א. (2002) מהטמה יש רק אחד. Y-net (ידיעות אחרונות), 17 בנובמבר, שלושים לרצח רחבעם זאבי. http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-1447-1322728,FF.htmlמפתח

מפתח?! תגיד אתה לא מזרע עמלק במקרה? למה צריך לעשות לך גם אינדקס? אנחנו בעידן המחשב. פשוט תלחץ Control F ותכניס את המילה המבוקשת, נודניק.0 views0 comments

Recent Posts

See All