top of page
Search

מִבְּשָׂרִי אֵחֱזֶה אֱלוֹהַּ: התבוננויות פסיכודינמיות בחוויית ההתגלות ובאמונה הדתית. בבליוגרפיה

אבשלום אליצור

מהדורה רביעית, נובמבר 2009



. אטקס, ע. (תש"נח) יחיד בדורו: הגאון מוילנה – דמות ודימוי. ירושלים: מרכז זלמן שזר.

. פרויד, ז. (1927/2000), עתידה של אשליה. בתוך: התרבות והדת, 31-74. תל-אביב: פועלים.

. ליבוביץ, י. (1975) יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל. תל-אביב: שוקן.

. אליצור, א. (2007) משחררי הנפש: יהודים ויהדות בתנועה הפסיכואנליטית. מתוך: זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני. עורך ראשי: ירמיהו יובל. עמ' 131-138. ירושלים: כתר.

. פרויד, ז. (1939/1978) משה האיש ואמונת הייחוד. תל-אביב: דביר.

. ג'ימס, ו. (תש"ט) החוויה הדתית לסוגיה. ירושלים: מוסד ביאליק.

Wulff, D. M. (1991) Psychology of Religion: Classic and Contemporary Views. New York: Wiley & Sons.

. Roazen, P. (1971) Freud and his Followers. Harmondsworth: Penguin.

. Stroebe, M, S., Stroebe, W., & Hanson, R. O., Eds. (1993) Handbook of Bereavement. Cambridge: Cambridge University Press.

. מלקינסון, ר., רובין, ש., ו-ויצטום, א., עורכים (1993) אובדן ושכול בחברה הישראלית. ירושלים: כנה וההוצאה לאור של משרד הביטחון.

. פרויד, ז. (1917/2002) אבל ומלנכוליה. תל-אביב: רסלינג.

. פרויד, ז., טוטם וטאבו (1913/1968). כתבי זיגמונד פרויד, ג: 7-341. תל-אביב: דביר.

. גיי, פ. (1993) פרויד: פרשת חיים לזמננו. תל-אביב: דביר.

. Abraham, K. (1924) A short study of the development of the libido viewed in the light of mental disorders. Selected Papers on Psychoanalysis, pp. 418-501. London: Hogarth.

. Middleton, W., Raphael, B., Martinek, N., & Misso, V. (1993) Pathological grief reactions. In (9), pp. 44-61.

. Klein, M. (1940) Mourning and its relation to manic-depressive states. In Jones, E., Ed. Contributions to Psychoanalysis, pp. 125-153. London: Hogarth.

. Bowlby, J. (1980) Attachment and Loss, Vol. 3: Loss. London: Hogarth.

. אהרוני, ח. (2007) אהבה יום-יומית. שיחות, כ"א: 151-159.

. Slochower, J. A. (1993) Mourning and the holding function of Shiva. Contemporary Psychoanalysis, 29: 352-367.

. Stroebe, M, S., & Stroebe, W. (1993) The mortality of bereavement: A review. In (9), 175-195.

. Silverman, P. S., & Worden, J. W. (1993) Children’s reactions to the death of a parent. In (9), pp. 300-316.

. Schuchter, S. R., & Zisook, S. (1993) The course of normal grief. In (9), pp. 23-43

. רובין, ש., מלקינסון, ר., ו-ויצטום, א. (2007) טראומה ואבל: סוגיות אבחנתיות וטיפוליות. שיחות, כ"ב: 5-11.

. Agid, O., Shapira, B., Zislin, J., Ritsner, M., Murad, H., Bloch, M., Heresco-Levy, U., & Lerer, B. (1999) Environment and vulnerability to major psychiatric illness: A case control study of early parental loss in major depression, bipolar disorder and schizophrenia. Molecular Psychiatry, 4: 163-172.

. O’Neil, M. K., Lancee, W. J., & Freedman, S. J. J. (1987) Loss and depression: A controversial link. Journal of Nervous and Mental Disease, 175: 354-357.

. ויצטום, א., ורומן, א. (1993) התמודדות טיפולית בעקבות מות הורה מבוגר עם אבל נדחה או פתולוגי בעזרת טקסי פרידה. מתוך (10), ע' 117-138.

. Freud, S. (1909) Notes upon a case of obsessional neurosis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, 10: 153-320. London: Hogarth.

. שילת, ד. (1987) איגרות הרמב"ם. ירושלים: מעליות.

. Yalom, I. D., & Lieberman, M. A. (1991) Bereavement and heightened existential awareness. Psychiatry, 54: 334-345.

. פרויד, ז. (1900/2007) פירוש החלום. תל-אביב: עם עובד.

. Simonton, D. K. (1988) Scientific Genius. Cambridge: Cambridge University Press.

. שרפשטיין, ב-ע. (1984) פילוסופים כבני אדם. תל-אביב: זמורה, ביתן.

. פרויד, ז. (1910/1968) זיכרון ילדות של ליאונרדו דה וינצ'י. כתבי זיגמונד פרויד, ב: 111-167. תל-אביב: דביר.

. פרויד, ז. (1918/1999) איש הזאבים: מתולדותיה של נוירוזת ילדות. צפת: ספרים.

. צוריאל, מ. (תשס"א) מנהגי אבלות שאינם ראויים. שנה בשנה, http://daat.ac.il/DAAT/kitveyet/shana/minhagey-4.htm , http://daat.ac.il/DAAT/kitveyet/shana/minhagey2-4.htm

. פרויד, ז. (1911/2006) שרבר: הערות פסיכואנליטיות על תיאור-מקרה אוטוביוגרפי של פרנויה. צפת: ספרים.

. Niederland, W. G. (1974) The Schreber Case: Psychoanalytic Profile of a Paranoid Personality. New York: Quadrangle.

. Abraham, K. (1912/1955) Amenhotep IV: Psychoanalytic contributions towards the understanding of his personality and of the monotheistic cult of Aton. Selected Papers, Vol. 2: 262-290, London: Hogarth.

. Redford, D. B. (1978) The razed temple of Akhenaton. Scientific American, 239/6: 100-110.

. Fluser, D. (1971) Jesus. In: Encyclopedia Judaica. Jerusalem: Keter.

. Chessik, R. D. (1995) Who does he think he is: Remarks on the psychology of Jesus. Am. J. Psychoanal., 55: 29-39.

. טאהירי, א. (1985) רוח-אללה חומייני והמהפכה האיסלאמית. תל אביב: עם עובד.

. Sharaf, M. (1983) Fury on Earth: A Biography of Wilhelm Reich. New York: St. Martin.

. ברגר, ד. (2005) "הרבי המלך המשיח": שערוריית האדישות, והאיום על אמונת ישראל. ירושלים: אורים.

. אגורסקי, מ. (1988) רומא השלישית: ממהפיכת אוקטובר עד לפרסטרויקה. תל-אביב: פועלים.

. Rank, O. (1914\1959) The Myth of the Birth of the Hero. New York: Vintage.

. Raglan, F. R. S. (1936) The Hero: A Study in Tradition, Myth and Drama. London: Methuen.

. Campbell, J. (1949) The Hero with a Thousand Faces. Princeton: Princeton University Press.

. אליצור, א. (2001) אבל אשמים אנחנו על אחינו: על ה"אחר" בספר בראשית. מתוך: האחר: בין אדם לעצמו ולזולתו. עורכים: חיים דויטש ומנחם בן-ששון. עמ' 307-341. תל-אביב: "ידיעות אחרונות."

. Reik, T. (1941) Dogma and Compulsion. New York: International Universities Press.

. Levi, I. (2005) The Prodigal Son by Arturo Martini and the Wrestling of Jacob by Marc Chagall. http://www.geocities.com/psychohistory2001/martiniprodigalson.htm

. Arlow, J. A. (1951) The consecration of the prophet. Psychoanalytic Quarterly, 20: 374-397.

. Atwood, G. E. (1978) On the origins and dynamics of messaianic salvation fantasies. International Review of Psycho-Analysis, 5: 85-96.

. Ullman, C. (1989) The Transformed Self: The Psychology of Religious Conversion. New York: Plenum.

. Meissner, W. W. (1987) Life and Faith: Psychological Perspectives on Religious Experience. Washington: Georgetown University Press.

. Granqvist, P. (2005) Building a bridge between attachment and religious coping: Tests of moderators and mediators. Mental Health, Religion & Culture, 8: 35-47.

. Birgegard, A., & Granqvist, P. (2005) The correspondence between attachment to parents and God: three experiments using subliminal separation cues. Personality and Social Psychology Bulletin, 30: 1122-1135.

. Granqvist, P., & Kirkpatrick, L. A. (2004) Religious conversion and perceived childhood attachment: A meta analysis. International Journal for the Psychology of Religion, 14: 223-250.

. Swenson, D. (2008) Religion and Family Links. New York: Springer.

. Greenberg, D., & Witztum, E. (1991) Problems in the treatment of religious patients. American Journal of Psychotherapy, XLV: 554-565.

. Mester, R., & Klein, H. (1981) The young Jewish revivalist: A therapist's dilemma. British Journal of Medical Psychology, 54: 299-306.

. Rizzuto, A-M. (1979) The Birth of the Living God. Chicago: The University of Chicago Press.

. Spero, M. H. (1982) Psychotherapeutic procedures with religious cult devotees. Journal of Nervous and Mental Disease, 170: 332-344.

. Freud, S. (1927) A religious experience. Standard Edition, 21: 167-174.

. Bilu, Y. (1990) Jewish Moroccan “saint impresarios” in Israel: A stage-developmental perspective. Psychoanalytic Study of Society, 15: 247-269.

. Bilu, Y., & Abramovich, H. (1985) In search of the Saddiq: Visitational dreams among Moroccan Jews in Israel. Psychiatry, 48: 83-92.

. Beit-Hallahmi, B., & Nevo, B. (1987) “Born again” Jews in Israel: The dynamics of identity change. International Journal of Psychology, 22: 75-81.

. אליצור, א. (1999) חזרה אל "רצח הנפש." שיחות, י"ג: 155-159.

. Freud, S. (1922) A seventeenth-century demonological neurosis. Standard Edition, 19: 67-105.

. Jung, C. G. (1909) The significance of the father in the destiny of the individual. The Collected Works of C. G. Jung, IV: 301-323. London: Routledge.

. Bozzuto, J. C. (1975) Cinematic neurosis following “The Exorcist.” Journal of Nervous and Mental Disease, 161: 43-48.

. Bilu, Y., Witztum, E., & Van der Hart, O. (1990) Paradise regained: “Miraculous Healing” In an Israeli psychiatric clinic. Culture, Medicine and Psychiatry, 14: 112-123.

. Witztum, E., Buchbinder, J. T., & van der Hart, O. (1990) Summoning a punishing angel: Treatment of a depressed patient with dissociative features. Bulletin of the Menninger Clinic, 54: 524-537.

. לוי, ע. (1997) רודפי משפט. ההגשמה הסמלית: משפטים בפאראנויה. ירושלים: כתר.

. Greenberg, D., Witztum, E., & Buchbinder, J. (1992) Mysticism and psychosis: The fate of Ben Zoma. British Journal of Medical Psychology, 65: 223-235.

. Frazer, J. G. (1911-1936) The Golden Bough: A Study in Magic and Religion. Vols. 1-13. New York, St. Martin’s Press.

. סגל, ח. (1998) מלאני קליין. תל-אביב: עם עובד.

. פיאז'ה, ז'. (1967) תפיסת העולם של הילד. תל-אביב: פועלים.

. ורבלובסקי, ר. י. צ. (1996) ר' יוסף קארו: בעל הלכה ומקובל. ירושלים: מאגנס.

. אליצור, א. (2005) זכר עמלק וטעם החזיר: האנטומיה של השנאה המטאפיזית. מתוך: בכור היצירה: יובל ליצירתו של פרופ' שלמה שוהם. עורך: חמי בן-נון. עמ' 119-186. תל-אביב: שערי משפט.

. יונג, ק. ג. (1975) האני והלא-מודע. תל-אביב: דביר.

. סימון, א. (1997) קריאה ספרותית במקרא: סיפורי נביאים. ירושלים מוסד ביאליק.

. לוי-ולנסי, א. (1979) הדרכים והמכשלות בפסיכואנאליזה. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

. אנדרסון, ר., עורך (2001) מאמרים קליניים על קליין וביון. תל-אביב: מודן.

. סעדאווי, נ. (1980) מאחורי הרעלה: נשים בעולם הערבי. תל-אביב: מסדה.

. Bilu, Y. (1985) The taming of the deviants and beyond: An analysis of Dybbuk possession and exorcism in Judaism. The Psychoanalytic Study of Society, 11: 1-32.

. Freud, S. (1922) A seventeenth-century demonological neurosis. Standard Edition, 19: 67-105.

. Barag, G. G. (1946) The mother in the religious concepts of Judaism. American Imago, 4: 32-53.

. Feldman, A. A. (1944) Freud’s Moses and Monotheism and the three stages of Israelitic religion. Psychoanalytic Review, 31: 361-418.

. ויינפלד, מ. (1995) יסודות נקביים בתיאורי האלוהות הישראלית: הזיווג הקדוש והעץ המקודש. בית מקרא, קמ"ג: 348-358 (גרסה מורחבת: Vetus Testamentum, XLVI: 515-529.).

. Winnicott, D. W. (1965) The theory of the parent-infant relationship. In: The Maturational Process and the Facilitating Environment. London:.

. פרויד, ז. (1914/2007) הצגת הנרקיסיזם. תל-אביב: רסלינג.

. Klein, M. (1948) Contributions to Psychoanalysis, 1921-1945. London: Hogarth.

. קוהוט, ה. (1984/2005) כיצד מרפאת האנליזה? תל-אביב: עם עובד.

. אופנהיימר, א. (2000) היינץ קוהוט. תל-אביב: תולעת ספרים.

. מיילס, ג' (1997) אלוהים: הביוגרפיה. תל-אביב: הספרייה החדשה.

. אלון, א. (2005) בא אל הקודש. תל-אביב: ידיעות אחרונות.

. גוב, ע. (2008) אוי אלוהים. מחזה.http://www.cameri.co.il/index.php?page_id=427 .

. Spero, M. H. (1986) Aspects of identity development among nouveaux religious patients. Psychoanalytic Study of the Child, 41: 379-416.

. Srimad Bhagvatam. Canto III: The status quo. Trans. by A. C. B. Prabhaupada. Los Angeles: The Bhaktivedanta Book Trust, 1987.

. Prabhaupada, A. C. B. The Nectar of Devotion: The Complete Science of Bhakti-Yoga. Los Angeles: The Bhaktivedanta Book Trust, 1982.

. Kurtz S. (1992) All the Mothers are One: Hindu India and the Reshaping of Psychoanalysis. New York: Columbia University Press.

. Beit-Hallahmi, B., Prolegomena to the Psychological Study of Religion. London: Associated University Presses, 1989.

. תשבי, י., ולחובר, פ. (1950-1976) משנת הזוהר, כרכים א' ו-ב'. ירושלים: מוסד ביאליק.

. נוי, פ. (1995) מהו 'העצמי' של 'פסיכולוגיית העצמי'. חלק א': סקירה היסטורית. שיחות, ט(2): 93-99.

. נוי, פ. (1995) מהו 'העצמי' של 'פסיכולוגיית העצמי'. חלק ב': הצגת התיאוריה. שיחות, ט(3): 180-190.

. נוי, פ. (1996) האישיות ממוקדת העצמי: חלק ג'. שיחות, י"א(1): 5-18.

. אליצור, א. (1992) ירידה לצורך עלייה: היבטים פסיכודינמיים וקוגניטיביים בהומור. שיחות, ו: 5-18.

. Pruyser, P. W. (1978) Narcissism in contemporary religion. Journal of Pastoral Care, 32: 219-231.

. Bergin, A. E. (1991) Values and religious issues in psychotherapy and mental health. American Psychologist, 46: 394-403.

. זהר, ג. (1992) האושר אין לו סוף: על תופעת הכתות המיסטיות, הקבוצות החדשות והמרתונים הפסיכולוגיים בישראל. תל-אביב: סער.

. בילו, י., ו-ויצטום, א. (1994) רגישות תרבותית בטיפול: קווי הנחיה לעבודה עם מטופלים חרדים. חלק א. שיחות, ח: 114-119.

. בילו, י., ו-ויצטום, א. (1994) רגישות תרבותית בטיפול: קווי הנחיה לעבודה עם מטופלים חרדים. חלק ב. שיחות, ח: 190-199.

. Greenberg, D., & Witztum, E., Eds. (1994) Special Section on Psychiatry and Religion. Special issue, Israel Journal of Psychiatry, 31 (3).

. Lukoff, D., Lu, F., & Turner, R. (1992) Towards a more culturally sensitive DSM-IV: Psychoreligious and psychospiritual problems. Journal of Nervous and Mental Disease, 180: 673-682.

. Waldfogel, S. (1993) Religious issues in consultation-liaison psychiatry. Hospital and Community Psychiatry, 44: 473-477.

. Hoffman, S., Laub, B., & Zim, S. (1990) Collaboration of clergy and psychotherapists in treating psychiatric patients. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 27: 180-185.

. Daie, N., Witztum, E., Mark, M., & Rabinowitz, S. (1992) The belief in the transmigration of souls: Psychotherapy of a Druz patient with severe anxiety reaction. British Journal of Medical Psychology, 65: 119-130.

. Bar-El, I., Witztum, E., & Brom, D. (1991) Psychiatric hospitalization of tourists in Jerusalem. Comprehensive Psychiatry, 32: 238-244.

. Margolin, J., & Witztum, E. (1989) Supernatural impotence: Historical review with anthropological and clinical implications. British Journal of Medical Psychology, 62: 333-342.

. רוזנהיים, א. (1992) אמפטיה בספרות חז"ל: הפרספקטיבה של ההלכה והאגדה. שיחות, ו: 176-182.

. Katz, R. L. (1975) Martin Buber and psychotherapy. Hebrew Union College Annual, XLVI: 413-431.

. אליצור, א. (1992) ובחרת בחיים. שיחות ו: 268-270.

. אליצור, א., ועומר, ח. (1999) מה תאמר לאדם שעל הגג? הצעת טקסט למניעת התאבדות בזמן אמת. בדפוס, נפש: רבעון לפסיכולוגיה, לטיפול, לטיפוח רגשי ולחינוך יצירתי, א: 11-19.

. Paley, M. G. (1993) Psychoanalytic teachings of the Talmud. American Journal of Psychoanalysis, 53: 247-253.

. גילת, י. ד. (תשכ"ח) משנתו של ר' אליעזר בן הורקנוס ומקומה בתולדות ההלכה. תל אביב: דביר.

. שטיינזלץ, ע. (1977) התלמוד לכל. תל אביב: ידיעות אחרונות.

. פיש, מ. (1994) לדעת חכמה: מדע, רציונליות ותלמוד תורה. תל-אביב: הוצאת מכון ון-ליר והקיבוץ המאוחד.

. קנוהל, י. (2008) מאין באנו: הצופן הגנטי של התנ"ך. תל-אביב: דביר.



1 view0 comments

Recent Posts

See All

What Would Freud Say About That? Consumerism

Sigmund Freud's theories have had a profound impact on our understanding of human behavior and motivation, and this includes our relationship with consumerism. Freud's work on the psyche and the role

Relationship between Freud and culture

One of the central themes of the film is the relationship between Freud and culture. Freud's ideas about the role of the unconscious in shaping human behavior and the ways in which society shapes the

留言


bottom of page