Search

מִבְּשָׂרִי אֵחֱזֶה אֱלוֹהַּ: התבוננויות פסיכודינמיות בחוויית ההתגלות ובאמונה הדתית. בבליוגרפיה

אבשלום אליצור

מהדורה רביעית, נובמבר 2009. אטקס, ע. (תש"נח) יחיד בדורו: הגאון מוילנה – דמות ודימוי. ירושלים: מרכז זלמן שזר.

. פרויד, ז. (1927/2000), עתידה של אשליה. בתוך: התרבות והדת, 31-74. תל-אביב: פועלים.

. ליבוביץ, י. (1975) יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל. תל-אביב: שוקן.

. אליצור, א. (2007) משחררי הנפש: יהודים ויהדות בתנועה הפסיכואנליטית. מתוך: זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני. עורך ראשי: ירמיהו יובל. עמ' 131-138. ירושלים: כתר.

. פרויד, ז. (1939/1978) משה האיש ואמונת הייחוד. תל-אביב: דביר.

. ג'ימס, ו. (תש"ט) החוויה הדתית לסוגיה. ירושלים: מוסד ביאליק.

Wulff, D. M. (1991) Psychology of Religion: Classic and Contemporary Views. New York: Wiley & Sons.

. Roazen, P. (1971) Freud and his Followers. Harmondsworth: Penguin.

. Stroebe, M, S., Stroebe, W., & Hanson, R. O., Eds. (1993) Handbook of Bereavement. Cambridge: Cambridge University Press.

. מלקינסון, ר., רובין, ש., ו-ויצטום, א., עורכים (1993) אובדן ושכול בחברה הישראלית. ירושלים: כנה וההוצאה לאור של משרד הביטחון.

. פרויד, ז. (1917/2002) אבל ומלנכוליה. תל-אביב: רסלינג.

. פרויד, ז., טוטם וטאבו (1913/1968). כתבי זיגמונד פרויד, ג: 7-341. תל-אביב: דביר.

. גיי, פ. (1993) פרויד: פרשת חיים לזמננו. תל-אביב: דביר.

. Abraham, K. (1924) A short study of the development of the libido viewed in the light of mental disorders. Selected Papers on Psychoanalysis, pp. 418-501. London: Hogarth.

. Middleton, W., Raphael, B., Martinek, N., & Misso, V. (1993) Pathological grief reactions. In (9), pp. 44-61.

. Klein, M. (1940) Mourning and its relation to manic-depressive states. In Jones, E., Ed. Contributions to Psychoanalysis, pp. 125-153. London: Hogarth.

. Bowlby, J. (1980) Attachment and Loss, Vol. 3: Loss. London: Hogarth.

. אהרוני, ח. (2007) אהבה יום-יומית. שיחות, כ"א: 151-159.

. Slochower, J. A. (1993) Mourning and the holding function of Shiva. Contemporary Psychoanalysis, 29: 352-367.

. Stroebe, M, S., & Stroebe, W. (1993) The mortality of bereavement: A review. In (9), 175-195.

. Silverman, P. S., & Worden, J. W. (1993) Children’s reactions to the death of a parent. In (9), pp. 300-316.

. Schuchter, S. R., & Zisook, S. (1993) The course of normal grief. In (9), pp. 23-43

. רובין, ש., מלקינסון, ר., ו-ויצטום, א. (2007) טראומה ואבל: סוגיות אבחנתיות וטיפוליות. שיחות, כ"ב: 5-11.

. Agid, O., Shapira, B., Zislin, J., Ritsner, M., Murad, H., Bloch, M., Heresco-Levy, U., & Lerer, B. (1999) Environment and vulnerability to major psychiatric illness: A case control study of early parental loss in major depression, bipolar disorder and schizophrenia. Molecular Psychiatry, 4: 163-172.

. O’Neil, M. K., Lancee, W. J., & Freedman, S. J. J. (1987) Loss and depression: A controversial link. Journal of Nervous and Mental Disease, 175: 354-357.

. ויצטום, א., ורומן, א. (1993) התמודדות טיפולית בעקבות מות הורה מבוגר עם אבל נדחה או פתולוגי בעזרת טקסי פרידה. מתוך (10), ע' 117-138.

. Freud, S. (1909) Notes upon a case of obsessional neurosis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, 10: 153-320. London: Hogarth.

. שילת, ד. (1987) איגרות הרמב"ם. ירושלים: מעליות.

. Yalom, I. D., & Lieberman, M. A. (1991) Bereavement and heightened existential awareness. Psychiatry, 54: 334-345.

. פרויד, ז. (1900/2007) פירוש החלום. תל-אביב: עם עובד.

. Simonton, D. K. (1988) Scientific Genius. Cambridge: Cambridge University Press.

. שרפשטיין, ב-ע. (1984) פילוסופים כבני אדם. תל-אביב: זמורה, ביתן.

. פרויד, ז. (1910/1968) זיכרון ילדות של ליאונרדו דה וינצ'י. כתבי זיגמונד פרויד, ב: 111-167. תל-אביב: דביר.

. פרויד, ז. (1918/1999) איש הזאבים: מתולדותיה של נוירוזת ילדות. צפת: ספרים.

. צוריאל, מ. (תשס"א) מנהגי אבלות שאינם ראויים. שנה בשנה, http://daat.ac.il/DAAT/kitveyet/shana/minhagey-4.htm , http://daat.ac.il/DAAT/kitveyet/shana/minhagey2-4.htm

. פרויד, ז. (1911/2006) שרבר: הערות פסיכואנליטיות על תיאור-מקרה אוטוביוגרפי של פרנויה. צפת: ספרים.

. Niederland, W. G. (1974) The Schreber Case: Psychoanalytic Profile of a Paranoid Personality. New York: Quadrangle.

. Abraham, K. (1912/1955) Amenhotep IV: Psychoanalytic contributions towards the understanding of his personality and of the monotheistic cult of Aton. Selected Papers, Vol. 2: 262-290, London: Hogarth.

. Redford, D. B. (1978) The razed temple of Akhenaton. Scientific American, 239/6: 100-110.

. Fluser, D. (1971) Jesus. In: Encyclopedia Judaica. Jerusalem: Keter.

. Chessik, R. D. (1995) Who does he think he is: Remarks on the psychology of Jesus. Am. J. Psychoanal., 55: 29-39.

. טאהירי, א. (1985) רוח-אללה חומייני והמהפכה האיסלאמית. תל אביב: עם עובד.

. Sharaf, M. (1983) Fury on Earth: A Biography of Wilhelm Reich. New York: St. Martin.

. ברגר, ד. (2005) "הרבי המלך המשיח": שערוריית האדישות, והאיום על אמונת ישראל. ירושלים: אורים.

. אגורסקי, מ. (1988) רומא השלישית: ממהפיכת אוקטובר עד לפרסטרויקה. תל-אביב: פועלים.

. Rank, O. (1914\1959) The Myth of the Birth of the Hero. New York: Vintage.

. Raglan, F. R. S. (1936) The Hero: A Study in Tradition, Myth and Drama. London: Methuen.

. Campbell, J. (1949) The Hero with a Thousand Faces. Princeton: Princeton University Press.

. אליצור, א. (2001) אבל אשמים אנחנו על אחינו: על ה"אחר" בספר בראשית. מתוך: האחר: בין אדם לעצמו ולזולתו. עורכים: חיים דויטש ומנחם בן-ששון. עמ' 307-341. תל-אביב: "ידיעות אחרונות."

. Reik, T. (1941) Dogma and Compulsion. New York: International Universities Press.

. Levi, I. (2005) The Prodigal Son by Arturo Martini and the Wrestling of Jacob by Marc Chagall. http://www.geocities.com/psychohistory2001/martiniprodigalson.htm

. Arlow, J. A. (1951) The consecration of the prophet. Psychoanalytic Quarterly, 20: 374-397.

. Atwood, G. E. (1978) On the origins and dynamics of messaianic salvation fantasies. International Review of Psycho-Analysis, 5: 85-96.

. Ullman, C. (1989) The Transformed Self: The Psychology of Religious Conversion. New York: Plenum.

. Meissner, W. W. (1987) Life and Faith: Psychological Perspectives on Religious Experience. Washington: Georgetown University Press.

. Granqvist, P. (2005) Building a bridge between attachment and religious coping: Tests of moderators and mediators. Mental Health, Religion & Culture, 8: 35-47.

. Birgegard, A., & Granqvist, P. (2005) The correspondence between attachment to parents and God: three experiments using subliminal separation cues. Personality and Social Psychology Bulletin, 30: 1122-1135.

. Granqvist, P., & Kirkpatrick, L. A. (2004) Religious conversion and perceived childhood attachment: A meta analysis. International Journal for the Psychology of Religion, 14: 223-250.

. Swenson, D. (2008) Religion and Family Links. New York: Springer.

. Greenberg, D., & Witztum, E. (1991) Problems in the treatment of religious patients. American Journal of Psychotherapy, XLV: 554-565.

. Mester, R., & Klein, H. (1981) The young Jewish revivalist: A therapist's dilemma. British Journal of Medical Psychology, 54: 299-306.

. Rizzuto, A-M. (1979) The Birth of the Living God. Chicago: The University of Chicago Press.

. Spero, M. H. (1982) Psychotherapeutic procedures with religious cult devotees. Journal of Nervous and Mental Disease, 170: 332-344.

. Freud, S. (1927) A religious experience. Standard Edition, 21: 167-174.

. Bilu, Y. (1990) Jewish Moroccan “saint impresarios” in Israel: A stage-developmental perspective. Psychoanalytic Study of Society, 15: 247-269.

. Bilu, Y., & Abramovich, H. (1985) In search of the Saddiq: Visitational dreams among Moroccan Jews in Israel. Psychiatry, 48: 83-92.

. Beit-Hallahmi, B., & Nevo, B. (1987) “Born again” Jews in Israel: The dynamics of identity change. International Journal of Psychology, 22: 75-81.

. אליצור, א. (1999) חזרה אל "רצח הנפש." שיחות, י"ג: 155-159.

. Freud, S. (1922) A seventeenth-century demonological neurosis. Standard Edition, 19: 67-105.

. Jung, C. G. (1909) The significance of the father in the destiny of the individual. The Collected Works of C. G. Jung, IV: 301-323. London: Routledge.

. Bozzuto, J. C. (1975) Cinematic neurosis following “The Exorcist.” Journal of Nervous and Mental Disease, 161: 43-48.

. Bilu, Y., Witztum, E., & Van der Hart, O. (1990) Paradise regained: “Miraculous Healing” In an Israeli psychiatric clinic. Culture, Medicine and Psychiatry, 14: 112-123.

. Witztum, E., Buchbinder, J. T., & van der Hart, O. (1990) Summoning a punishing angel: Treatment of a depressed patient with dissociative features. Bulletin of the Menninger Clinic, 54: 524-537.

. לוי, ע. (1997) רודפי משפט. ההגשמה הסמלית: משפטים בפאראנויה. ירושלים: כתר.

. Greenberg, D., Witztum, E., & Buchbinder, J. (1992) Mysticism and psychosis: The fate of Ben Zoma. British Journal of Medical Psychology, 65: 223-235.

. Frazer, J. G. (1911-1936) The Golden Bough: A Study in Magic and Religion. Vols. 1-13. New York, St. Martin’s Press.

. סגל, ח. (1998) מלאני קליין. תל-אביב: עם עובד.

. פיאז'ה, ז'. (1967) תפיסת העולם של הילד. תל-אביב: פועלים.

. ורבלובסקי, ר. י. צ. (1996) ר' יוסף קארו: בעל הלכה ומקובל. ירושלים: מאגנס.

. אליצור, א. (2005) זכר עמלק וטעם החזיר: האנטומיה של השנאה המטאפיזית. מתוך: בכור היצירה: יובל ליצירתו של פרופ' שלמה שוהם. עורך: חמי בן-נון. עמ' 119-186. תל-אביב: שערי משפט.

. יונג, ק. ג. (1975) האני והלא-מודע. תל-אביב: דביר.

. סימון, א. (1997) קריאה ספרותית במקרא: סיפורי נביאים. ירושלים מוסד ביאליק.

. לוי-ולנסי, א. (1979) הדרכים והמכשלות בפסיכואנאליזה. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

. אנדרסון, ר., עורך (2001) מאמרים קליניים על קליין וביון. תל-אביב: מודן.

. סעדאווי, נ. (1980) מאחורי הרעלה: נשים בעולם הערבי. תל-אביב: מסדה.

. Bilu, Y. (1985) The taming of the deviants and beyond: An analysis of Dybbuk possession and exorcism in Judaism. The Psychoanalytic Study of Society, 11: 1-32.

. Freud, S. (1922) A seventeenth-century demonological neurosis. Standard Edition, 19: 67-105.

. Barag, G. G. (1946) The mother in the religious concepts of Judaism. American Imago, 4: 32-53.

. Feldman, A. A. (1944) Freud’s Moses and Monotheism and the three stages of Israelitic religion. Psychoanalytic Review, 31: 361-418.

. ויינפלד, מ. (1995) יסודות נקביים בתיאורי האלוהות הישראלית: הזיווג הקדוש והעץ המקודש. בית מקרא, קמ"ג: 348-358 (גרסה מורחבת: Vetus Testamentum, XLVI: 515-529.).

. Winnicott, D. W. (1965) The theory of the parent-infant relationship. In: The Maturational Process and the Facilitating Environment. London:.

. פרויד, ז. (1914/2007) הצגת הנרקיסיזם. תל-אביב: רסלינג.

. Klein, M. (1948) Contributions to Psychoanalysis, 1921-1945. London: Hogarth.

. קוהוט, ה. (1984/2005) כיצד מרפאת האנליזה? תל-אביב: עם עובד.

. אופנהיימר, א. (2000) היינץ קוהוט. תל-אביב: תולעת ספרים.

. מיילס, ג' (1997) אלוהים: הביוגרפיה. תל-אביב: הספרייה החדשה.

. אלון, א. (2005) בא אל הקודש. תל-אביב: ידיעות אחרונות.

. גוב, ע. (2008) אוי אלוהים. מחזה.http://www.cameri.co.il/index.php?page_id=427 .

. Spero, M. H. (1986) Aspects of identity development among nouveaux religious patients. Psychoanalytic Study of the Child, 41: 379-416.

. Srimad Bhagvatam. Canto III: The status quo. Trans. by A. C. B. Prabhaupada. Los Angeles: The Bhaktivedanta Book Trust, 1987.

. Prabhaupada, A. C. B. The Nectar of Devotion: The Complete Science of Bhakti-Yoga. Los Angeles: The Bhaktivedanta Book Trust, 1982.

. Kurtz S. (1992) All the Mothers are One: Hindu India and the Reshaping of Psychoanalysis. New York: Columbia University Press.

. Beit-Hallahmi, B., Prolegomena to the Psychological Study of Religion. London: Associated University Presses, 1989.

. תשבי, י., ולחובר, פ. (1950-1976) משנת הזוהר, כרכים א' ו-ב'. ירושלים: מוסד ביאליק.

. נוי, פ. (1995) מהו 'העצמי' של 'פסיכולוגיית העצמי'. חלק א': סקירה היסטורית. שיחות, ט(2): 93-99.

. נוי, פ. (1995) מהו 'העצמי' של 'פסיכולוגיית העצמי'. חלק ב': הצגת התיאוריה. שיחות, ט(3): 180-190.

. נוי, פ. (1996) האישיות ממוקדת העצמי: חלק ג'. שיחות, י"א(1): 5-18.

. אליצור, א. (1992) ירידה לצורך עלייה: היבטים פסיכודינמיים וקוגניטיביים בהומור. שיחות, ו: 5-18.

. Pruyser, P. W. (1978) Narcissism in contemporary religion. Journal of Pastoral Care, 32: 219-231.

. Bergin, A. E. (1991) Values and religious issues in psychotherapy and mental health. American Psychologist, 46: 394-403.

. זהר, ג. (1992) האושר אין לו סוף: על תופעת הכתות המיסטיות, הקבוצות החדשות והמרתונים הפסיכולוגיים בישראל. תל-אביב: סער.

. בילו, י., ו-ויצטום, א. (1994) רגישות תרבותית בטיפול: קווי הנחיה לעבודה עם מטופלים חרדים. חלק א. שיחות, ח: 114-119.

. בילו, י., ו-ויצטום, א. (1994) רגישות תרבותית בטיפול: קווי הנחיה לעבודה עם מטופלים חרדים. חלק ב. שיחות, ח: 190-199.

. Greenberg, D., & Witztum, E., Eds. (1994) Special Section on Psychiatry and Religion. Special issue, Israel Journal of Psychiatry, 31 (3).

. Lukoff, D., Lu, F., & Turner, R. (1992) Towards a more culturally sensitive DSM-IV: Psychoreligious and psychospiritual problems. Journal of Nervous and Mental Disease, 180: 673-682.

. Waldfogel, S. (1993) Religious issues in consultation-liaison psychiatry. Hospital and Community Psychiatry, 44: 473-477.

. Hoffman, S., Laub, B., & Zim, S. (1990) Collaboration of clergy and psychotherapists in treating psychiatric patients. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 27: 180-185.

. Daie, N., Witztum, E., Mark, M., & Rabinowitz, S. (1992) The belief in the transmigration of souls: Psychotherapy of a Druz patient with severe anxiety reaction. British Journal of Medical Psychology, 65: 119-130.

. Bar-El, I., Witztum, E., & Brom, D. (1991) Psychiatric hospitalization of tourists in Jerusalem. Comprehensive Psychiatry, 32: 238-244.

. Margolin, J., & Witztum, E. (1989) Supernatural impotence: Historical review with anthropological and clinical implications. British Journal of Medical Psychology, 62: 333-342.

. רוזנהיים, א. (1992) אמפטיה בספרות חז"ל: הפרספקטיבה של ההלכה והאגדה. שיחות, ו: 176-182.

. Katz, R. L. (1975) Martin Buber and psychotherapy. Hebrew Union College Annual, XLVI: 413-431.

. אליצור, א. (1992) ובחרת בחיים. שיחות ו: 268-270.

. אליצור, א., ועומר, ח. (1999) מה תאמר לאדם שעל הגג? הצעת טקסט למניעת התאבדות בזמן אמת. בדפוס, נפש: רבעון לפסיכולוגיה, לטיפול, לטיפוח רגשי ולחינוך יצירתי, א: 11-19.

. Paley, M. G. (1993) Psychoanalytic teachings of the Talmud. American Journal of Psychoanalysis, 53: 247-253.

. גילת, י. ד. (תשכ"ח) משנתו של ר' אליעזר בן הורקנוס ומקומה בתולדות ההלכה. תל אביב: דביר.

. שטיינזלץ, ע. (1977) התלמוד לכל. תל אביב: ידיעות אחרונות.

. פיש, מ. (1994) לדעת חכמה: מדע, רציונליות ותלמוד תורה. תל-אביב: הוצאת מכון ון-ליר והקיבוץ המאוחד.

. קנוהל, י. (2008) מאין באנו: הצופן הגנטי של התנ"ך. תל-אביב: דביר.0 views0 comments

Recent Posts

See All